top of page

biofeedback

biofeedback sprzęt cena
terapia wzroku dla dzieci i dorosłych

Terapie prowadzi Irena Martynowa, wykwalifikowany specjalistą z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie Biofeedback, Tyflopedagogiki i Rehabilitacji

Biofeedback

EEG BIOFEEDBACK

 

Trening Biofeedback EEG (Electro Encephalo Graph) Neurofeedback łączy elementy psychoterapii ineuroterapii.

Polega na świadomym kontrolowaniu fal mózgowych. 

 

EMG BIOFEEDBACK

Ten rodzaj treningu (ElectroMyoGraph) polega na świadomym kontrolowaniu mięśni. Trening EMG odbywa się za pomocą urządzenia, które rejestruje elektryczną aktywność mięśni (EMG) przy pomocy specjalnych czujników. Oprogramowanie odzwierciedla otrzymane wartości EMG w zrozumiałej dla człowieka postaci multimedialnej.

ODDECHOWY

 

Służy do wspomagania procesu leczenia chorób układu oddechowego i krążeniowego. Urządzenie do biofeedbacku składa się z czujnika rytmu i długości wydechów.

 

Rehabilitacja wzroku polega na uczeniu się współpracy oka z mózgiem, zapewnia dużą skuteczność, jest nieinwazyjna i nie ma skutków ubocznych. Co więcej pobudza pozytywne emocje, które są niezbędne podczas rehabilitacji zwłaszcza u dzieci. Jedyny ośrodek prowadzący terapie jest Centrum Diagnostyczno – Rehabilitacyjne Promyk Słońca we Wrocławiu. Więcej...

RSA BIOFEEDBACK 

Autorska metoda została opracowana w Rosji na początku lat 80. Pierwszym krokiem, od którego należy rozpocząć terapię biofeedback jest RSA. Uczy świadomej synchronizacji pracy serca i oddechu, co prowadzi do równowagi wewnętrznej (fizjologicznej) – homeostazy. Więcej...

SCP BIOFEEDBACK

 

Wolne potencjały korowe (Slow Cortical Potentials)  są to negatywne lub pozytywne zmiany polaryzacji  w EEG lub MEG (MagnetoEncephaloGram) które trwają od 300ms do kilku sekund. Jest to rodzaj neurofeedbacku (poniżej 1Hz), który odzwierciedla mechanizmy hamowania i aktywacji. Negatywna polaryzacja oznacza większą aktywność pracy neuronów w rejestrowanym obszarze mózgu, czyli aktywacje. Pozytywna oznacza mniejszą aktywność pracy neuronów, czyli hamowanie.

HEG BIOFEEDBACK

 

Terapia polega na zmianie cyrkulacji krwi (HemoEncephaloGraphy) w trenowanej okolicy kory mózgu. Monitorowanym parametrem w HEG jest przepływ krwi w pewnych obszarach mózgu.

GSR/EDR BIOFEEDBACK 

 

Mierzy reakcje skórno-galwaniczną elektrodermalną (Electro Dermal Response). Ten rodzaj sprzężenia zwrotnego wykorzystywany jest w badaniu poligrafem (wykrywacz kłamstw), ponieważ najlepiej wykrywa zależności między stanem somatycznym a psychicznym człowieka. Trening odbywa się za pomocą urządzenia, które rejestruje elektryczne przewodzenie skóry.

 

TEMPERATUROWY 

 

Stosowany jest do treningu relaksu, leczenia niedokrwienia kończyn i chorobie reumatycznej. Trening polega na zmianie temperatury.

bottom of page