top of page

warsztaty biofeedback

Warsztaty Biofeedback

 

Zapraszamy pedagogów, psychologów, logopedów i wszystkich zainteresowanych rozszerzeniem własnej praktyki o terapię i treningi biofeedback z użyciem aparatów do EEG Biofeedback, RSA Biofeedback i HRV Biofeedback.

 

Nieustanne podnoszenie kwalifikacji jest niezbędne w tej dziedzinie terapii. Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom na poszerzenie swojej wiedzy, konsultację indywidualnych przypadków pacjentów oraz m.in. analizę protokołów.

 

Program najbliższego warsztatu: 

 

Dla osób po I stopniu EEG Biofeedback.

 

  • Stany psychofizjologiczne związane z generacją określonych fal

  • ​Uruchamianie programu. Badanie wstępne, analiza wyników.

  • Diagnoza przypadków specyficznych.

  • ​Wybór częstotliwości pasm treningowych, montaż elektrod, ustawienie progów, analiza wyników

  • Diagnoza i terapia ADHD/ADD, dysleksji, autyzmu, Zespołu Aspergera, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, obniżonego nastroju

 

Aparatura biofeedback:

 

  • RSA Biofeedback 

  • Elmiko DigiTrack

  • Alien Brainfeedback Deymed

  • Thought Technology ProComp

  • emWave HRV 

 

Rodzice zdecydowane na prowadzenie treningów biofeedback w domu, również są mile widziane.

 

 

Elmiko digitrack EEG biofeedback
EEG Biofeedback Alien brainfeedback neurofeedback
Biofeedback hrv emwave
EEG Biofeedback Thought Technology ProComp neurofeedback
Biofeedback RSA
bottom of page