Biofeedback Wzrokowy | Metoda Martynowej  

Lista placówek autoryzowanych 

WROCŁAW

Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne "Promyk Słońca"

ul. Swobodna 8a, gab. 237, 50-088 Wrocław

Szkoła Podstawowa nr 34  ZSP 6

Gałczyńskiego 8, 52-214 Wrocław