terapia wzroku 

WSKAZANIA DO REHABILITACJI WZROKU IRENY MARTYNOWEJ

Zaburzenia percepcji wzrokowej. Dot. to zaburzeń:

  • analizy i syntezy wzrokowej (poziom analizy i syntezy wzrokowej ma wpływ na jakość pisania i czytania);
  • pamięci wzrokowej
  • koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • spostrzegania figury i tła
  • stałości spostrzegania
  • spostrzegania położenia przedmiotów w przestrzeni
  • spostrzegania stosunków przestrzennych

 

Krótkowzroczność  | Miopia

Nadwzroczność | Hipermetropia | Dalekowzroczność

Astygmatyzm | Niezborność

Leniwe Oko | Ambliopia | Niedowidzenie 

Zez

Oczopląs

Skurcz akomodacji | Spazm akomodacyjny 

Presbiopia

Starczowzroczność 

Ślepota korowa

Hipoplazja (niedorozwój) oraz zanik nerwu wzrokowego

Retinopatia wcześniaka |retinopatia wcześniacza

Skrajne wcześniactwo 

Odwarstwienia siatkówki

Następstwa przebytych zapaleń naczyniówki i siatkówki

Zaburzenie widzenia po wylewach krwi | udarach

Uraz

Porażenie nerwu wzrokowego

Podwójne widzenie | Diplopia

Astenopia 

Dysleksja