top of page

trening umysłu i ciała

SZKOLENIA BIOFEEDBACK

RSA Biofeedback szkolenie

Szkolenie prowadzi wyłączny Autoryzowany przedstawiciel metody RSA Biofeedback 

Szkolenie RSA - HRV Biofeedback cena 900zł

Termin: 10.03.2024 - rekrutacja otwarta

Szkolenie RSA-HRV Biofeedback obejmuje zajęcia praktyczne (warsztat) oraz zagadnienia związane z historią metody A.A.Smetankina, podstaw teoretycznych, zastosowania metody w medycynie, szkolnictwie, sporcie, domach opieki, sanatoriach. Po zakończeniu kursu każdy uczestnik będzie umiał samodzielnie poprowadzić i przeanalizować trening RSA - HRV Biofeedback. Więcej

Szkolenie EEG Biofeedback I stopień cena 1700zł 

Termin: 9-12.11.2023 – rekrutacja otwarta

Szkolenie EEG Biofeedback przygotowuje uczestników do prowadzenia diagnozy oraz terapii metodą EEG-Biofeedback, składa się z części teoretycznej i praktycznej. Program obejmuje tematykę proponowaną przez BCIA (Biofeedback Certification Institute of America) i IBFB (Instytut Biofeedback w Rosji). W trakcie szkolenie zostanie zaprezentowana metoda RSA Biofeedback. Wiecej

Szkolenie wyłącznie dla posiadaczy sprzętu. 

Minimalne wymagania :

  • Szkolenie I - II st. EEG Biofeedback w Promyku Słońca

  • RSA - HRV Biofeedback metoda A. Smetankina  

  • Podstawy anatomii i fizjologii oka 

  • Zestaw Wzrokowy Biofeedback 

Biofeedback superwizje

Dla osób po I st. EEG Biofeedback 

Zapraszamy pedagogów, psychologów, logopedów i wszystkich zainteresowanych rozszerzeniem własnej praktyki o terapię neurofeedback z użyciem aparatów Alien (Brainfeedback Deymed), Elmiko, Thought Technology (ProComp), RSA Biofeedback, emWave (HRV). Rodzice zdecydowane na prowadzenie terapii w domu również są mile widziane. Więcej

Szkolenia organizowane przez Fundacje "Promyk Słońca", która  jest wiodącym na Dolnym Śląsku ośrodkiem szkoleniowym, wpisanym do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr ewid. 2.14/00111/2010. Fundacja w ramach Centrum Doskonalenia Nauczycieli Fundacji "Promyk Słońca” – niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli – prowadzi kursy kwalifikacyjne i szkolenia dla kadry pedagogicznej, których celem jest doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie metod pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wiedzy i umiejętności niezbędnych w zreformowanym systemie oświaty. 

 

Osoba prowadząca: Irena Martynowa

Irena Martynowa – jest prekursorką stosowania metody RSA - HRV Biofeedback w Polsce, a także autorką innowacji pedagogicznej: Lekcja Zdrowia obejmujęcej zastosowanie metody RSA Biofeedback w oświacie. Jest wyłącznym przedstawicielem metody RSA Biofeedback A.A. Smetankina  w Polsce.


Irena Martynowa jest autorką metody rehabilitacji wzroku u dzieci z porażeniem mózgowym, zanikiem nerwu wzrokowego, korowej ślepoty, retinopatii wcześniaczej. Oprócz tego jest wykwalifikowanym specjalistą z wieloletnim stażem w dziedzinie biofeedback, tyflopedagogiki, rehabilitacji.


Jest inspiratorką wprowadzenia w Polsce i pierwszą propagatorką metody mikropolarizacji przezczaszkowej / rdzeniowej (tDCS), QEEG, RSA - HRV, EMG biofeedback oraz rehabilitacji wzroku metodą biofeedback.


Od wielu lat prowadzi autorskie kursy szkoleniowe oraz warsztaty w Polsce i za granicą, tak dla specjalistów, jak i osób zainteresowanych neuroterapią. Wyniki swoich doświadczeń terapeutyczno-badawczych wielokrotnie przedstawiała na konferencjach naukowych dotyczących neuroterapii. Jest także autorką publikacji z zakresu terapii biofeedback.

bottom of page