trening umysłu i ciała

SZKOLENIA BIOFEEDBACK

Szkolenia organizowane przez Fundacje "Promyk Słońca", która  jest wiodącym na Dolnym Śląsku ośrodkiem szkoleniowym, wpisanym do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr ewid. 2.14/00111/2010. Fundacja w ramach Centrum Doskonalenia Nauczycieli Fundacji "Promyk Słońca” – niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli – prowadzi kursy kwalifikacyjne i szkolenia dla kadry pedagogicznej, których celem jest doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie metod pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wiedzy i umiejętności niezbędnych w zreformowanym systemie oświaty. 

 

Osoba prowadząca: Irena Martynowa

Wykwalifikowany specjalistą z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie Biofeedback, Tyflopedagogiki i Rehabilitacji. Jest inspiratorką wprowadzenia w Polsce i pierwszą propagatorką metody mikropolaryzacji (tDCS), QEEG, RSA, EMG Biofeedback oraz rehabilitacji wzroku metodą Biofeedback.

RSA Biofeedback szkolenie

Szkolenie prowadzi wyłączny Autoryzowany przedstawiciel metody RSA Biofeedback 

Szkolenie RSA Biofeedback cena 900zł

Termin: 1.08.2020

Szkolenie RSA-HRV Biofeedback obejmuje zajęcia praktyczne (warsztat) oraz zagadnienia związane z historią metody A.A.Smetankina, podstaw teoretycznych, zastosowania metody w medycynie, szkolnictwie, sporcie, domach opieki, sanatoriach. Po zakończeniu kursu każdy uczestnik będzie umiał samodzielnie poprowadzić i przeanalizować trening RSA Biofeedback. Więcej

Szkolenie „Nauczyciel Zdrowia” w ciągu 5 dni przygotowuje uczestników do prowadzenia Lekcji Zdrowia. Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne, scenariusze zajęć i td. Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuję certyfikat uprawniający do prowadzenia „Lekcji Zdrowie” metodą RSA Biofeedback. Więcej

Szkolenie EEG Biofeedback I stopień cena 1700zł

Termin: 9-12.10.2020r

Szkolenie EEG Biofeedback przygotowuje uczestników do prowadzenia diagnozy oraz terapii metodą EEG-Biofeedback, składa się z części teoretycznej i praktycznej. Program obejmuje tematykę proponowaną przez BCIA (Biofeedback Certification Institute of America) i IBFB (Instytut Biofeedback w Rosji). W trakcie szkolenie zostanie zaprezentowana metoda RSA Biofeedback. Wiecej

Biofeedback superwizje

Dla osób po I st. EEG Biofeedback 

 

Dla osób po I st. EEG Biofeedback 

 

Zapraszamy pedagogów, psychologów, logopedów i wszystkich zainteresowanych rozszerzeniem własnej praktyki o terapię neurofeedback z użyciem aparatów Alien (Brainfeedback Deymed), Elmiko, Thought Technology (ProComp), RSA Biofeedback, emWave (HRV). Rodzice zdecydowane na prowadzenie terapii w domu również są mile widziane. Więcej