top of page

biofeedback opinie

OPINIE RSA BIOFEEDBACK

UWAGA !!! Prezentowane opinie dotyczą RSA Biofeedback według metody A. Smetankina 

Treningi metodą RSA Biofeedback (odpowiednio prowadzone) są skuteczne i przyjemne. Zazwyczaj stosowane przed rozpoczęciem terapii EEG Biofeedback w celu wyrównania stanu psychoemocjonalnego i podwyższenia motywacji. Opis przypadków tu

Opinie rodziców RSA Biofeedback w szkole

 

Lekcje Zdrowia dały możliwość nie tylko wyselekcjonowania dzieci z problemami psychosomatycznymi, zaburzeniami centralnego i autonomicznego układu nerwowego, ale również przyczynić się do korygowania tych zaburzeń.

Matka ucznia kl.III oraz uczennicy kl. V

Agnieszka Chwalińska.

 

Lekcje Zdrowia to wspaniała metoda dla naszych dzieci, kształtująca wiarę we własne możliwości, która pomaga w pokonaniu trudności w podejmowaniu wyzwań i wyrażaniu własnego zdania. 

Matka ucznia kl. III Wioleta Mielniczek

 

Dzieci podczas Lekcji Zdrowia pogłębiły zasoby wiedzy o samym sobie. By w pełni skorzystać z możliwości oferowanych podczas tych zajęć konieczne było zrozumienie podstawowych zasad funkcjonowania organizmu. Dzięki temu lepiej potrafią oceniać stan swojego zdrowia i potrafią prawidłowo oceniać różne dolegliwości. Potrafią też przeciwdziałać skutkom codziennego stresu. Zdobyta wiedza ułatwia im prowadzenie zdrowego trybu życia a także promowania go w rodzinie czy wśród znajomych. 

Rodzice ucznia kl.III Państwo Konsowiczowie

 

Na Lekcjach Zdrowia dzieci rozwijały umiejętności radzenia sobie ze stresem. Polegało to na nabyciu umiejętności rozróżniania „dobrego” i „złego” stresu, a także stałego uczenia się sterowania swoimi reakcjami, ograniczanie i eliminowanie wpływu bodźców negatywnych. 

Matka ucznia kl. III Katarzyna Walkowicz

 

RSA Biofeedback opinie Pedagogów, Psychologów, Neurologopedów i Dyrektorów szkół

 

 

Mam dużą satysfakcję z prowadzenia zajęć Lekcja Zdrowia. Z metodą A.Smetankina zetknęłam sie rok temu, podchodziłam do tego tematu z dużym dystansem, jednak bardzo szybko przekonałam się, że ta metoda rzeczywiście powoduje szybkie widoczne postępy w prowadzonej terapii. Wykorzystywany program został przygotowany tak, że nawet małe dzieci nie mają problemów ze zrozumieniem wydawanych poleceń, co więcej całą terapię traktują one jako dobrą zabawę. Dotychczasowa praktyka pokazuję, że najlepsze efekty metoda RSA przynosi wtedy, kiedy wdrażamy dziecko w terapię jak najwcześniej (od przedszkola), kształtując nawyki zdrowego trybu życia, dbania o zdrowie własne, dzięki temu uzyskujemy efekty w postaci: umiejętności panowania nad stresem, lękiem, opanowanie zbyt gwałtownych zachowań, polepszenia funkcji poznawczych, kształcenie adekwatnej samooceny oraz szeregu innych czynników wpływających na odpowiedni stan psychofizyczny. Stały, łatwy dostęp do szkolnego zestawu Biofeedback - Zdrowie znacznie zintensyfikowałby dotychczas prowadzoną terapie logopedyczną.

Neurologopeda SP 95 Anna Garbera

 

Lekcje Zdrowia warto wprowadzić na stałe, biorąc pod uwagę wszelkie korzyści zajęć grupowych jak również możliwości pracy indywidualnej z uczniem. Metoda jest nowoczesna, atrakcyjna i zrozumiała dla wszelkich grup wiekowych. Przynosi korzyści uczniom i ich rodzicom, a także dla nauczycieli, którzy w dużym stopniu są narażeni na stres i przeciwdziała ich wypaleniu zawodowemu. 

Pedagog SP 95 Danuta Papińska

 

Zrealizowana innowacja pedagogiczna potwierdziła możliwości pogłębiania umiejętności wykorzystania potencjału psychofizjologicznego uczniów. Jest atrakcyjną dla uczniów i efektywną psychologicznie możliwością rozwoju w przyszłości stosowanych w szkole form pomocy psychologicznej, do jakiej realizowania są zobowiązani psycholog oraz inni pracownicy pedagogiczni placówki. Innowacja stwarza także nowe możliwości rozwoju procedur pomocowych, jakie daje postęp w innych dziedzin rozwoju społecznego, sprzężonych z edukacją i wychowaniem.

Psycholog SP 95 Stanisław Emil Jędrzejczak

 

Innowacja pedagogiczna wykazała, że zastosowana metoda A. Smetankina Lekcja Zdrowia RSA biofeedback, przynosi korzyści uczestnikom (uczniom, rodzicom i nauczycielom). W tym kierunku zmierzają systemy edukacyjne na całym świecie, wykorzystując postęp w procedurach stosowanych w medycynie, psychofizjologii, informatycznych metodach edukacyjno - terapeutycznych, w celu wspomagania procesu nauczania, wychowania i rozwoju młodego pokolenia. 


Dyrektor SP95 Teresa Molęda

bottom of page