eeg biofeedback

EEG BIOFEEDBACK

 


EEG Biofeedback jest formą treningu łączącą w sobie elementy psychoterapii i neuroterapii. Polega na świadomym kontrolowaniu fal mózgowych.