top of page

biofeedback 

Szukaj według słów kluczowych:

Zespół Aspergera (syndrom Aspergera) Trening RSA Biofeedback

StartFragment

Chłopiec (10 lat)

Problemy w relacjach w szkole, nadwrażliwość słuchowa, problemy z odbieraniem i wyrażaniem emocji, unikanie kontaktu wzrokowego, nie może skupić się, wszystko i wszyscy mu przeszkadzają, staje się agresywny.

Badanie wstępne w spoczynku wykazało:

wysoki puls (ponad 100 ud/min), niski wskaźnik RSA = 16, przy normalnej częstotliwości oddechów na minutę.

W trakcie terapii edukacyjno-terapeutycznej została wytrenowana umiejętność wchodzenia w rytm optymalny, który świadczy o balansie homeostatycznym: dolna granica pulsu korzystnie zmniejszyła się do 70 ud/min, także zwiększyło się RSA = 29, przy takiej samej częstotliwości oddechów na minutę.

Chłopiec zaczyna rozumieć że jest w stanie poprzez metodę oddychania wyciszyć się , uspokoić się oraz skupić się dla wykonania zadania.EndFragment

EndFragment

Hipoplazja
bottom of page