top of page

dofinansowanie dla szkół

Środki na zakup aparatury i szkolenia| Dofinansowanie EFS

RSA biofeedback dla oświaty

 

ROK 2015
Rządowy Projekt 2014 - 2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

 

Cel główny: 
Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach. 
 
Cele szczegółowe:
  1. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego przyjaznego środowiska szkoły 
  2. Zopobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży
  3. Promowanie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży 
 
Więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty:  
Białystok 
Bydgoszcz
Gdańsk
Gorzów Wielkopolski
Katowice
Kielce
Łódź 
Lublin
Olsztyn
Opole
Poznań
Rzeszów
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
 

 

ROK 2014
Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego

 

Termin składania wniosków:- 
do dnia 30 września 2014 r. – II tura (II i III kwartał 2014 r.)
 
Dofinansowanie obejmie wyłącznie wydatki na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych, które nie są klasyfikowane jako wydatki majątkowe
 
Dofinansowanie JST (jednostek samorządu terytorialnego) w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne:
 
  • poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 
  • pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.
 
  • świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych/dotowanych przez gminy otrzymujące w 2014 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej;
 
  • pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych. Wniosek z tego tytułu należy udokumentować dokumentem potwierdzającym pozwolenie na użytkowanie obiektu;
 
  • pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia;
 
Wzór wniosku określa załącznik Nr 4 a-d.
 
Załącznik 4a 
Załącznik 4b 
Załącznik 4c 
Załącznik 4d

 

Załączniki można pobrać beżpośrednio ze strony www Ministerstwa Edukacji Narodowej 

 

Wnioski należy wysyłać na adres:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym
Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
 
Szczegóły na stronie www Ministerstwa Edukacji Narodowej
Dofinansowanie MEN rsa biofeedback
Istnieje możliwość stworzenia indywidualnej oferty według potrzeb i możliwości  danej placówki
Placówki, które zdecydowały się na zakup sprzętu RSA Biofeedback  otrzymują dodatkowe pomoce dydaktyczne i bezpłatne wsparcie telefoniczne w ciągu 2 lat
bottom of page