top of page

metoda biofeedback 

METODA BIOFEEDBACK

Biofeedback co to jest i jak to działa?

 

Dzisiaj już wiemy, iż prawie każdy może nauczyć się kontrolować procesy zachodzące w organizmie, a tym samym złagodzić wiele swoich dolegliwości oraz przedłużyć życie poprawiając jego, jakość.

 

Biofeedback, czyli biologiczne sprzężenie zwrotne, to skuteczna, nowoczesna metoda terapeutyczno – treningowa, mająca na celu rozwinięcie niewykorzystanego, a tkwiącego w organizmie człowieka potencjału.

 

W zależności od monitorowanych parametrów różni się przebieg terapii oraz rodzaj metody biofeedback np. RSA, EEG, Okulistyczny, EMG, GSR,SCP, HEG. 

 

Informacja o procesach zachodzących w organizmie trenującego dociera do niego za pośrednictwem sygnałów fal mózgowych (metoda EEG Biofeedback), pulsu serca (metoda RSA Biofeedback), oddechu, temperatury, napięcia mięśniowego (metoda EMG Biofeedback) i td. 

 

Sygnały te przetwarzane są w zrozumiałej  i ciekawej postaci multimedialnej dla pacjenta (wideo gra, animacja, film), właśnie dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu  pacjent uczy się reakcją własnego organizmu.

 

Najpierw uczy my się rozpoznawać czyli rozróżniać istnienie trenowanego rytmu (serca, fal mózgowych, oddechu itd), później uczy my się świadomie przyśpieszać lub hamować (świadomie kontrolować) ten rytm, żeby pracować efektywniej, wykorzystując ukryte rezerwy organizmu.

Rodzaje Biofeedback:

RSA BIOFEEDBACK
OKULISTYCZNY
EEG BIOFEEDBACK
EMG BIOFEEDBACK
GSR / EDR BIOFEEDBACK
SCP BIOFEEDBACK
HEG 
TEPERATUROWY
ODDECHOWY
bottom of page